Tiến độ thi công dự án Xây dựng tuyến đường trục chính có mặt cắt ngang 100m Lạch Tray – Hồ Đông

Sau gần 01 tháng thi công trở lại với quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ theo điểm dừng kỹ thuật đã được xác đinh, tiến độ thi công Gói thầu 3.Đ2-T100 (thuộc công trình: Xây dựng tuyến đường trục chính có mặt cắt ngang 100m Lạch Tray – Hồ Đông) đang được Tổng công ty triển khai theo đúng kế hoạch đặt ra.
Tuyến đường Lạch Tray – Hồ Đông là tuyến đường trục chính, có mặt cắt ngang 100m nối từ đường Lạch Tray (đường trục chính) tới Hồ Đông (phía nam thành phố) do Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị làm chủ đầu tư. Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng là Nhà thầu chính thực hiện Gói thầu số 3.Đ2-T100: “Thi công xây lắp nền mặt đường, thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm bơm, cây xanh và cung cấp lắp đặt thiết bị đoạn từ Km 5+900 đến Km6+694 (794m)” có giá trị Hợp đồng 76.685.000.000 đồng.


Lu nèn lớp CPĐD loại 1 đoạn Km6+158 đến 6+330 bên phải tuyến

Tính đến ngày 14/5/2014, mặt bằng được Chủ đầu tư bàn giao thi công là gần 600/794m, mặt bằng chưa được bàn giao khoảng 194m. Sau gần 01 tháng thi công trở lại (từ ngày 17/4/2014), Tổng công ty đã chỉ đạo đơn vị thi công  triển khai theo đúng kế hoạch tiến độ đề ra.


Thi công lớp CPĐD loại 2 đoạn Km6+080 đến Km6+360 bên trái tuyến

Thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục triển khai thi công lớp thảm thô với khối lượng chủ yếu: 17.300m2 thảm thô đảm bảo hoàn thành mốc tiến độ theo điểm dừng kỹ thuật đã thống nhất với Chủ đầu tư.
   


Thi công bó vỉa, đan rãnh
   

Tâp kết CPĐD loại 2 về công trình
 

Thi công lớp đúc tấm đan, bó vỉa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *