Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng hoàn thành xuất sắc phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2015

Chiều ngày 05/01/2016, tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015 và phát động thi đua năm 2016 do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hải Phòng tổ chức, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2015.

Ông Lê Khắc Nam – UV BTV Thành ủy, Phó CT thường trực UBND TP Hải Phòng trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2015

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với các đơn vị thành viên và các công trình, dự án trên địa bàn cả nước, lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng luôn nhận thức công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm bảo đảm bảo sự ổn định trong nội bộ, kỷ cương, kỷ luật lao động, an toàn trong lao động, bảo vệ tài sản của đơn vị, thực hiện dân chủ nội bộ, tránh những phát sinh phức tạp để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội đối với địa phương.

Tổng công ty luôn chú trọng các cấp ủy đảng, chuyên môn đoàn thể tiếp tục phổ biến quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới tới cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể, các đơn vị thành viên như Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 9/12/2012 của Ban Thường vụ Hải Phòng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và các quy định khác của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tổng công ty thực hiện lồng ghép phổ biến về pháp luật dân quân tự vệ, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ cơ quan, bảo vệ đơn vị nhằm phối hợp thực hiện toàn diện đồng bộ các nội dung trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xác định lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Tổng công ty đã xây dựng một trung đoàn tự vệ, bảo vệ gồm 7 trung đội với 116 cán bộ, chiến sĩ; lực lượng bảo vệ chuyên trách với số lượng 120 người. Tổng công ty chỉ đạo xây dựng các nội quy, quy trình kế hoạch công tác như kế hoạch bảo vệ cơ quan, kế hoạch phòng chống cháy nổ, kế hoạch huấn luyện tự vệ và tổ chức ra quân huấn luyện hàng năm.

Tổng công ty thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện, uốn nắn kịp thời các tồn tại bằng việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự đoàn kết nội bộ cơ quan; chú trọng công tác giữ gìn an ninh trật, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra trường hợp vi phạm nghiêm trọng về công tác trật tự an toàn xã hội, vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Tổng công ty phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của Công an Hải Phòng, chính quyền, Công an địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng các mô hình liên kết, tự quản về an ninh trật tự.

Từ những chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tổng công ty, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt nhiều kết quả tốt, nhờ đó Tổng công ty đã đảm bảo tốt an ninh trật tự, tạo sự đoàn kết nội bộ góp phần tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *