Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng nhận bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp việt Nam cho Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc năm 2016

Sáng ngày 24/03/2017 tại Khách sạn Nam Cường Hải Dương đã diễn ra Hội nghị Doanh nghiệp khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2017, ông Vũ Thành Phong – Phó Tổng giám, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đến dự và nhận Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp việt Nam cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2016.
Sáng ngày 24/03/2017 tại Khách sạn Nam Cường Hải Dương đã diễn ra Hội
nghị Doanh nghiệp khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2017, ông Vũ Thành
Phong – Phó Tổng giám, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
đến dự và nhận Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp
việt Nam cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất
kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh
nghiệp Việt Nam năm 2016.


Đại diện các Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *