Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2015

Ngày 24/12/2015, tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2015 thành phố Hải Phòng, Ban chỉ huy quận sự Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng và cá nhân đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Tổng giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2015.

Ông Lê Khắc Nam – UVBTV Thành ủy,
Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Năm 2015, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến tích cực song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; xung đột vũ trang, hoạt động khủng bố leo thang tại nhiều quốc gia, tình hình trên Biển Đông còn nhiều bất ổn khó lường. Trên địa bàn thành phố các thế lực thù định, nhóm chống đối chính trị không ngừng hoạt động chống phá; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; thời tiết, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều rủi ro đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố.

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng là Doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn thành phố, nhiệm vụ của Tổng công ty luôn gắn liền giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trách nhiệm là rất lớn, song với quuyết tâm của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV toàn đơn vị, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã gặt hái được nhiều thành công, kết quả SXKD toàn Tổng công ty ước thực hiện năm 2015 hoàn thành kế hoạch đề ra; bên cạnh đó, nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội được Tổng công ty chú trọng. Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND, Bộ chỉ huy quân sự Thành phố, Cơ quan quân sự địa phương và Đảng ủy Tổng công ty về công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2015. Tổ chức triển khai các kế hoạch công tác đạt yêu cầu, tiến độ được phê duyệt. Trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình có công với cánh mạng, ủng hộ giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tích cực chương trình nông thôn mới,… góp phần cùng chính quyền thành phố làm tốt công tác an sinh xã hội.Ông Lê Khắc Nam – UVBTV Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen cho các Tập thể, cá nhân tiêu biểu

Ghi nhận những đóng góp hiệu quả của Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, ngày 13/11/2015, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định số 2611/QĐ-CT tặng bằng khen cho Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty và cá nhân đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Tổng giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *