Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tiếp tục giữ vững thương hiệu mạnh của ngành xây dựng

(Xây dựng) – Sáng 10/5/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh phát biểu chỉ đạo Đại Hội cổ đông thường niên TCty Xây dựng Bạch Đằng.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 TCty Xây dựng Bạch
Đằng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh ghi nhận những kết quả mà
TCty đã nỗ lực thực hiện sau một năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ
phần, đồng thời chỉ đạo TCty cần có kế hoạch phát triển bền vững trong
thời gian tới. Năm 2015, hoạt động SXKD của TCty Xây dựng Bạch Đằng đã
thực sự thích ứng theo mô hình Công ty cổ phần, đạt kết quả cao, hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản
trị đề ra; thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác chỉ đạo của
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc TCty. Thời gian tới, TCty Xây dựng Bạch
đằng cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao
năng lực quản lý đầu tư, minh bạch trong quản lý tài chính, tăng cường
thu hồi vốn, thanh quyết toán các công trình, phát triển doanh nghiệp
gắn với Nghị quyết của thành phố Hải Phòng. Đồng thời, TCty cần có kế
hoạch phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững bằng việc vừa phát huy
thế mạnh xây lắp, vừa mở rộng thị trường đầu tư như đầu tư vào lĩnh vực
bất động sản….

Năm 2015, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của TCty Xây dựng Bạch Đằng
đạt gần 5.500 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm, tỷ lệ cổ tức 3%, đạt mức
tăng trưởng cao so với năm 2014 với mức tăng trưởng bình quân là 14%,
thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng. TCty đã đẩy mạnh ngành
nghề kinh doanh truyền thống là xây lắp, trúng thầu nhiều dự án lớn,
trọng điểm quốc gia trong đó thực hiện nhiều gói thầu thuộc các dự án
quan trọng của thành Hải Phòng như Dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp
xử lý chất thải rắn Gia Minh – Thủy Nguyên; Dự án thoát nước Hải Phòng;
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Việt Tiệp II Hải Phòng, Dự án xây dựng
nút giao thông cầu vượt Đình Vũ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn
lao động, đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư. Hoạt động sản xuất công
nghiệp của TCty cũng có sự đột phá, tăng trưởng mạnh, lĩnh vực tư vấn,
khảo sát, thí nghiệm phát triển ổn định với chất lượng tốt, khẳng định
được vị trí và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Giá trị đầu tư năm
2015 của TCty đạt 109,6 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các dự án đầu tư
phát triển nhà, đô thị và đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực thi
công.

TCty cũng đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống cho CBCNV, bảo đảm việc
làm, tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và các chế độ chính sách khác của
Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần cùng thành
phố Hải Phòng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền
trên 1,1 tỷ đồng; nhận chăm sóc và phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh
hùng; xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng.


Cổ đông nhất trí cao với Báo cáo của Ban Giám đốc TCty.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị TCty đề ra
các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2016, trong đó chú trọng thực
hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nhằm duy trì sự ổn định
và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng
phạm vi hoạt động trên cả nước, tập trung thực hiện các dự án lớn, trọng
điểm, tiếp tục khẳng định và giữ vững thương hiệu mạnh của ngành xây
dựng Việt Nam.

Mỹ Hạnh

1 những suy nghĩ trên “Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tiếp tục giữ vững thương hiệu mạnh của ngành xây dựng

  1. Binance nói:

    I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *