Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kiểm tra tiến độ công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Ngày 19/4/2014, Tổng giám đốc Lê Trung Kiên cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công tại công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1.

Tổng giám đốc Lê Trung Kiên cùng đại diện Nhà thầu Huyndai kiểm tra công trường Nhà máy

Sau khi kiểm tra công trường và làm việc với Tổng thầu Huyndai, Tổng giám đốc đã chủ trì cuộc họp giao ban công trường về tình hình thi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương I với Ban điều hành dự án, các phòng chức năng TCT liên quan và các đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Bạch Đằng 201, Công ty Cổ phần Bạch Đằng 234, Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5). Tổng giám đốc đánh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, quyết tâm của tập thể CBCNV BĐH và các đơn vị thi công đã đáp ứng được những yêu cầu của thầu chính Huyndai cả về tiến độ và chất lượng.


Tổng giám đốc Lê Trung Kiên cùng chủ trì cuộc họp giao ban công trường tại BĐH

Tổng giám đốc nhấn mạnh đây là dự án lớn mà Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tham gia thi công hầu hết các hạng mục trọng điểm của Nhà máy như hạng mục Tua-bin, Lò hơi, Móng ống khói, Khu vực lọc bụi, Hệ thống hạ tầng đường, mương thoát nước và rất nhiều hạng mục khác với tổng số lên tới gần 80 hạng mục. Hiện nay, tất cả các công việc đang đi vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao vì vậy yêu cầu BĐH phát huy vai trò quản lý, điều hành chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, thiết bị tập trung thi công bám sát các mốc tiến độ để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Bên cạnh đó cần đặc biệt coi trọng công tác An toàn lao động, công tác hồ sơ và quản lý chất lượng.

Một số hình ảnh Tổng giám đốc cùng đoàn công tác kiểm tra công trường dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *