Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kiểm tra tiến độ thi công Gói thầu A1 – Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng

Sáng ngày 16/5/2014 ông Lê Trung Kiên Tổng giám đốc Tổng công ty cùng đoàn công tác của Tổng công ty đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại công trường các hạng mục thuộc Gói thầu A1 – Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1.

Tổng giám đốc kiểm tra tại công trường thi công Tuyến 1: ống HDPE DN1000 đường Nguyễn Công Hòa

Sau khi kiểm tra công trường dự án, Tổng giám đốc đã chủ trì cuộc họp giao ban với Ban điều hành và các đơn vị thi công dự án về tiến độ thi công các hạng mục thuộc Gói thầu A1. Tính đến 15/5/2013, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã hoàn thành 72% khối lượng công việc theo Hợp đồng. Tổng giám đốc yêu cầu Ban điều hành dự án tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các đơn vị thi công tích cực làm việc với Tư vấn, Chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc về phê duyệt thiết kế điều chỉnh, phương án thi công và mặt bằng thi công; quyết liệt trong công tác chỉ đạo các đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, thiết bị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

 

Tổng giám đốc chủ trì cuộc họp giao ban với BĐH và các đơn vị thi công dự án
 

Tuyến 1 – đoạn Lán Bè đã cơ bản hoàn thành và hoàn trả mặt đường đến lớp thảm thô
 

Thi công đấu nối ống HDPE DN1000 tại tuyến 1 – đường Nguyễn Công Hòa


Tổng giám đốc kiểm tra tại công trường thi công Tuyến 5 – đường dẫn vào Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm


Công trường thi công Tuyến 5 – đường dẫn vào Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm

Gói thầu A1 – Xây dựng tuyến cống nước thải: tuyến 1, tuyến 4, tuyến 5 và đường dẫn tới trạm xử lý nước thải Vĩnh Niệm tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1. Dự án do UBND thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư, nguồn vốn cho dự án từ nguồn vốn vay ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của Ngân sách thành phố Hải Phòng. Gói thầu A1 có quy mô: thi công xây dựng hai tuyến cống bao/áp lực thu gom và chuyển nước thải đến trạm Chợ Hàng và một tuyến cống áp lực vận chuyển từ trạm bơm Chợ Hàng đến Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, bao gồm các cống tự chảy BTCT DN800: 740m, DN1000: 313,5m; cống áp lực HDPE DN1000: 2.635m, DN630: 542m; cống áp lực ống gang cầu DN1200mm: 2.147m. Gói thầu có giá trị hợp đồng gần 367 tỷ đồng, thi công trong 36 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *