Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kiểm tra và làm việc tại công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Ngày 24/10/2013, Tổng giám đốc Phạm Tiến Hưng đã kiểm tra tiến độ thi công tại công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Tổng giám đốc Phạm Tiến Hưng cùng  đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Chủ đầu tư kiểm tra Công trường Nhà máy

Sau khi kiểm tra công trường, dự họp giao ban tháng 10/2013 với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tổng giám đốc đã họp kiểm điểm tiến độ thi công các hạng mục của dự án với Ban điều hành dự án và các đơn vị thi công. Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư theo đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo an toàn lao động đã cam kết, đảm bảo việc thử nghiệm thành công đốt lửa bằng dầu Lò hơi số 1 (ngày 17/8/2013), được Chủ đầu tư đánh giá cao. Tổng giám đốc yêu cầu Ban điều hành dự án tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ đốt than của Nhà máy vào ngày 06/12/2013.


Tổng giám đốc Phạm Tiến Hưng dự họp giao ban tháng 10/2013 tại BQL Điện lực Vũng Áng – Quảng Trạch


Thử nghiệm thành công đốt lửa bằng dầu Lò hơi số 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *