Triển khai thi công Tuyến 5 (ống gang cầu DN1200) thuộc Gói thầu A1 – Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I

Tuyến nước thải số 5 (ống gang cầu DN1200) là một trong ba tuyến ống nước thải thuộc Gói thầu A1: Xây dựng tuyến cống nước thải: Tuyến 1, tuyến 4, tuyến 5 và đường dẫn tới nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm thuộc Gói thầu A1 – Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I.
Tuyến ống gang cầu có tổng chiều dài 2.147m, từ Trạm bơm chợ Hàng đến Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, công trình thuộc tuyến đường Thiên Lôi đến khu tái định cư Vĩnh Niệm với mặt đường rộng 7m.

Nhận thấy được tầm quan trọng của Gói thầu A1 nói riêng và của Dự án Cải thiện môi trường Hải Phòng nói chung, Nhà thầu đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép, phê duyệt biện pháp thi công, bản vẽ thi công và huy động các nguồn lực, máy móc thiết bị hiện đại để triển khai thi công Tuyến ống gang cầu DN1200.

Mặc dù mặt bằng, hệ mốc tọa độ  do Chủ đầu tư bàn giao còn thiếu rất nhiều nhưng với nỗ lực của cán bộ kỹ sư Tổng công ty đã khắc phục được khó khăn, sáng tạo thiết kế hệ tọa độ GPS chính xác để thi công Tuyến ống đúng theo tiến độ đề ra.

Ngày 09 tháng 5 năm 2013, Nhà thầu đã bắt đầu triển khai thi công Tuyến 5 – ống gang cầu DN1200. Với quyết tâm hoàn thành tuyến ống trong thời gian sớm nhất, toàn thể cán bộ công nhân viên của Nhà thầu đã nỗ lực thi công ngày đêm và đã đặt được đốt ống đầu tiên vào ngày 14 tháng 5 năm 2013.

Một số hình ảnh thi công Tuyến nước thải số 5


Đốt ống đầu tiên được đặt ngày 14/5/2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *