Trung đoàn tự vệ Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng: nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hải Phòng

Ngày 18/12/2009 tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng địa phương năm 2009 của UBND thành phố Hải Phòng, Trung đoàn tự vệ Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hải Phòng tặng Trung đoàn tự vệ Tổng Công ty đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng ngành quân sự năm 2009.
Năm 2009, với nhiệm vụ là Khối trưởng Khối thi đua 10 Trung, Lữ  đoàn tự vệ Hải Phòng. Ngay từ đầu năm thay mặt các đơn vị trong Khối, trung đoàn Tự vệ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký giao ước thi đua với các Khối trong lực lượng vũ trang Thành phố, do Bộ CHQS Hải Phòng phát động. Trung đoàn Tự vệ Tổng công ty đã xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Khối, tổ chức triển khai các Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, để thống nhất hoạt động trong khối, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng, Bảo vệ Tổ quốc và Phong trào thi đua quyết thắng của các đơn vị. Duy trì, thực hiện nghiêm túc tổ chức giao ban hàng Quý,  Sơ kết 6 tháng, Tổng kết nhiệm vụ công tác Quốc phòng địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng khối 10 Trung, Lữ đoàn thành phố Hải Phòng năm 2009 đạt chất lượng, hiệu quả cao.


Đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Chính ủy Trung đoàn Tự vệ TCT nhận cờ thi đua tại Hội nghị

Năm qua mặc dù Tổng Công ty có những khó khăn nhưng với sự năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng nội lực, đoàn kết phấn đấu thi đua tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh bảo đảm việc làm cho CBCNV, an ninh chính trị, trật tự – an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương đuợc lãnh đạo quan tâm. Công tác xây dựng lực lượng Tự vệ – bảo vệ cơ quan, đơn vị, lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được củng cố, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ tự vệ, tổ chức huấn luyện quân sự đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, sát với tình hình thực tế của đơn vị. Công tác chính sách hậu phương quân đội được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ có hiệu quả, thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng. Thường xuyên duy trì các phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Tại hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, Pháp lệnh dân quân tự vệ và Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty đã được:
–    Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 01 cá nhân;
–    UBND Thành phố tặng Bằng khen cho Trung đoàn Tự vệ Tổng Công ty và 01 cá nhân;
–    Bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng tặng giấy khen cho 08 cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *