• Version
  • Download 262
  • File Size 1.01 MB
  • File Count 1
  • Create Date 12/05/2015
  • Last Updated 12/05/2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ ngày 11/7/2014 đến ngày 31/12/2014 (đã được kiểm toán)