• Version
  • Download 15
  • File Size 119.66 KB
  • File Count 1
  • Create Date 13/07/2012
  • Last Updated 13/07/2012

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP

Ngày 15/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.