• Version
  • Download 52
  • File Size 1,004.53 KB
  • File Count 1
  • Create Date 23/09/2022
  • Last Updated 05/10/2022

Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCD ngày 23/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP