• Version
  • Download
  • File Size 1.39 MB
  • File Count
  • Create Date 27/12/2018
  • Last Updated 27/12/2018

Quyết định phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết