Lễ động thổ thực hiện Gói thầu ICB/04 – Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – Giai đoạn 2

Ngày 11/02/2017, tại Bình Dương, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP cùng đại diện Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn giám sát đã thực hiện nghi lễ động thổ thực hiện Gói thầu ICB/04: Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm tại thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương.

Đại diện lãnh đạo Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công dự lễ động thổ dự án

Gói thầu ICB/04: Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm tại thành phố Thủ Dầu Một thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – Giai đoạn 2. Chủ đầu tư của dự án là Công Ty TNHH Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE). Gói thầu có giá trị hợp đồng tương đương hơn 953 tỷ đồng, thời gian thi công là 27 tháng.

Mục tiêu dự án: Cải thiện chất lượng sông Sài Gòn thông qua việc phát triển hệ thống thu gom nước thải khu vực Thủ Dầu Một và một NMXLNT CHO cho xã Thuận An và góp phần cải thiện điều kiện sống cho các khu vực nói trên cũng như khu vực hạ lưu sông Sài Gòn, TPHCM.

Nội dung dự án: Dựa vào thiết kế chi tiết, khu vực dự án giai đoạn 2 tại Thành phố Thủ Dầu Một có diện tích xấp xỉ 900ha và các hạng mục chính của gói ICB/04 bao gồm các phần như sau:
–    Tuyến cống chính (F400-1200mm) khoảng 13km
–    Tuyến cống nhánh và cống có áp (F200-300mm) khoảng 55km
–    Tuyến cống htu gom (F-    Các trạm bơm: 08 trạm bơm
–    Giếng thu: 03 giếng thu
–    Mua thiết bị vận hành và bảo trì

Ngay sau Lễ động thổ, lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (Nhà thầu thi công) đã chỉ đạo Ban điều hành dự án, các đơn vị thi công khẩn trương tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công dự án./.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn