10 Sự kiện tiêu biểu của Tập đoàn trong năm 2011

Ngày 08/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 345/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị:
 

Đầu tư phát triển đô thị và kinh doanh nhà ở là ngành nghề chính của Tập đoàn HUD

 Ngày 08/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 345/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo Quyết định của Thủ tướng, Nhà nước là chủ sở hữu của HUD. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với HUD. Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn được xác định là đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp,… Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để tổ chức quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tập đoàn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Tổng công ty thành viên Tập đoàn.

Ngày 23/8/2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2013/QĐ-BTC phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính Công ty mẹ – Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. Trên cơ sở Quy chế Quản lý tài chính Công ty mẹ – Tập đoàn, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã thông qua Quy chế Quản lý tài chính các Tổng công ty thành viên để Hội đồng thành viên các Tổng công ty phê duyệt; Căn cứ Quy chế tạm thời về hoạt động của Kiểm soát viên Công ty mẹ Tập đoàn do Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 760/QĐ-BXD ngày 09/8/2011, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên thuộc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

Như vậy, trong năm 2012, Tập đoàn đã hoàn thành toàn bộ các cơ sở pháp lý để tổ chức quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tạo điều kiện để tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn Nhà nước tại Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

 2. Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án cổ phần hóa 04 Tổng công ty thành viên của Tập đoàn:

 Ngày 07/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 903/TTg-ĐMDN đồng ý thực hiện cổ phần hóa trong 2 năm 2011-2012 các Tổng công ty thành viên thuộc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị gồm: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam; Tổng công ty Viglacera; Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.

Bám sát Chương trình cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, HĐTV Tập đoàn đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch thực hiện cổ phần hóa cụ thể đối với các doanh nghiệp thành viên. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn năm 2012 gắn với công tác tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XI của Đảng.

3. Thương hiệu HUD vào Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2011

Ngày 12/06/2011, Hội Sở hữu trí tuệ VN đã tổ chức Lễ Tổng kết và tôn vinh, trao giải Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2011 cho các đơn vị. Tại Buổi lễ Ban tổ chức đã công bố kết quả, trong đó thương hiệu HUD của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị được công nhận và trao Giải thưởng là 1 trong 20 “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” do có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu bền vững, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh cho thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thương trường quốc tế từ năm 2006 – 2011.

Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là nguồn động lực để HUD tự tin và tiếp tục thực hiện việc xây dựng và phát triển thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

4. Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị được tôn vinh tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu trong chương trình “Bình chọn và tôn vinh các tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp lần thứ I”


Đồng chí Nguyễn Văn Vượng – Chánh văn phòng Đảng ủy Tập đoàn nhận chứng nhận và Kỷ niệm chương từ Ban tổ chức.

Sáng 28/8/2011, tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức buổi giao lưu và tôn vinh các tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp lần thứ I.

Chương trình “Tôn vinh các tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp” nhằm tôn vinh những tổ chức Đảng tiêu biểu – hạt nhân chính trị lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam phát triển trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu vì mục tiêu cao cả của Đảng là lãnh đạo và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh.

100 tổ chức Đảng được vinh danh tại buổi lễ là những tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất – kinh doanh đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đó là các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và không ngừng phát triển vươn lên mạnh mẽ và trở thành những thương hiệu mạnh, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Các tổ chức Đảng đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ngày càng bền vững, phục vụ hữu hiệu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong số 100 tổ chức Đảng được vinh danh lần này có Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và hai Đảng bộ trực thuộc là Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị HUDS, Đảng bộ Công ty cổ phần HUD1.

5. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Hội đồng thành viên và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị:

Ngày 01/9/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1502/QĐ-TTg bổ nhiệm Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Tổng giám đốc Tập đoàn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị từ ngày 01/10/2011.

Tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng, thay mặt Hội đồng thành viên Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Đăng Nam đã phát biểu cảm ơn sâu sắc về sự tin tưởng của Đảng và Chính phủ đối với Hội đồng thành viên Tập đoàn, trân trọng cảm ơn những công lao và đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Hiệp với Tập đoàn HUD. Đồng chí hứa với Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đồng chí Nguyễn Hiệp, trên cương vị và trọng trách mới sẽ cùng Hội đồng thành viên lãnh đạo cán bộ, công nhân viên tiếp tục xây dựng Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị lớn mạnh, phát huy vai trò của các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, đóng góp vào các mục tiêu phát triển của đất nước mà Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã đề ra.

Ngày 5/10/2011, ông Trương Quang Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng chủ trì buổi lễ công bố và trao Quyết định số 534/QĐ-ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ định đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn làm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

Cũng trong dịp này, cán bộ công nhân viên Tập đoàn đã chia tay đồng chí Nguyễn Hiệp – Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị được Thủ tướng Chính phủ cho nghỉ chế độ sau hơn 40 năm công tác và cống hiến cho Ngành Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Hiệp với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của HUD đã dẫn dắt, lãnh đạo và tập hợp sức mạnh của các thế hệ cán bộ, công nhân viên đơn vị, vượt qua khó khăn thách thức, gặt hái nhiều thành công, đưa HUD trở thành đơn vị tiên phong, tạo nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp phát triển đô thị và nhà ở tại Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và được Nhà nước phong tặng Danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động vào năm 2009.

6. Bộ Tài chính phê duyệt tăng vốn điều lệ Tập đoàn:

Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1416/TTg-KTTH ngày 16/8/2011 về việc phê duyệt vốn điều lệ của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tại thời điểm 31/12/2010, ngày 01/9/2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có văn bản số 11798/BTC-TCDN phê duyệt vốn điều lệ của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tại thời điểm 31/12/2010 là 7.158 tỷ đồng (bao gồm văn phòng Công ty mẹ và 04 Tổng công ty thành viên Tập đoàn). Đây một bước quan trọng trong lộ trình tăng vốn chủ sở hữu Tập đoàn đến năm 2015, tạo nguồn lực tài chính để triển khai thành công Chương trình Phát triển nhà ở của Tập đoàn.

7. Khởi công xây dựng Khu chung cư An Bình (Nha Trang, Khánh Hòa):


Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công.

Ngày 09/09/2011, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án “Chung cư An Bình” – Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại số 3 đường Trường Sơn, thành phố Nha Trang. Đây là một trong những dự án nằm trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của Tập đoàn, góp phần vào chương trình an sinh xã hội của Chính phủ.

Dự án “Chung cư An Bình” – Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại số 3 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, được UBND tỉnh Khánh Hoà giao cho Tập đoàn HUD làm chủ đầu tư tại văn bản số 4570/UBND ngày 31/08/2010. “Chung cư An Bình” có quy mô thiết kế 6 tầng, gắn kết với hệ thống sân đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẵn có của Thành phố Nha Trang. Các căn hộ được thiết kế hợp lý, thuận tiện và khép kín với những không gian chức năng đầy đủ. Diện tích các căn hộ từ 46m2 đến 64m2, đảm bảo thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên tối đa. Dự kiến, Chung cư An Bình sẽ hoàn thành trong năm 2012.

8. Khởi công Khu dân cư đô thị tại Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh):


Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công.

Ngày 02/10/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư đô thị tại Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh.

Dự án Khu dân cư đô thị tại Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh được quy hoạch phát triển nhằm mục tiêu hình thành nên một khu đô thị đồng bộ, hiện đại về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan, hài hoà giữa khu phát triển mới và khu dân cư hiện hữu. Dự án có quy mô 9,1ha, sẽ xây dựng khoảng 153.000 m2 sàn nhà ở, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.200 người; Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án: khoảng 1200 tỷ đồng. Dự án được triển khai thành công sẽ là tiền đề để Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tiếp tục nhân rộng mô hình khu đô thị mới đồng bộ hiện đại tại khu vực Bắc miền Trung.

Trong quy hoạch phát triển đô thị đến năm 2015 của tỉnh Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu sẽ có từ 3-5 khu đô thị kiểu mẫu, vì thế Khu dân cư đô thị tại Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh là công trình rất có ý nghĩa đối với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển đô thị của tỉnh. Dự án hoàn thành sẽ tạo thêm một điểm nhấn về kiến trúc, làm đẹp cảnh quan thành phố, góp phần thúc đẩy thành phố Hà Tĩnh phát triển, để cơ bản hoàn thành các tiêu chí Đô thị loại II vào năm 2015 mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa XVII tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra.

9. Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn:


Hội đồng thành viên và Ban giám đốc Tập đoàn tặng hoa chúc mừng Tổng giám đốc Nghiêm Văn Bang.

Được sự phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8743/VPCP-TCCV ngày 8/12/2011, ngày 16/12/2011, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 989/HUD-HĐTV ngày 9/12/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn bổ nhiệm ông Nghiêm Văn Bang – Thành viên Hội đồng thành viên giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 14/12/2011.

Như vậy, kết thúc năm 2011, Tập đoàn đã hoàn thiện công tác Kiện toàn tổ chức với đầy đủ cán bộ lãnh đạo cấp cao trong hệ thống quản trị, điều hành doanh nghiệp để bước sang năm 2012 tập trung triển khai KHSXKD của đơn vị theo mục tiêu đã đề ra.

10. Hoàn thành toàn diện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các giải pháp đồng bộ thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ


Tổ hợp văn phòng – căn hộ Linh Đàm Central Plaza là một trong những dự án đầu tư hiệu quả được Tập đoàn tập trung nguồn lực triển khai theo các giải pháp thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

 Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Hội đồng thành viên đã thông qua chương trình hành động với các nhóm giải pháp đồng bộ, quyết liệt; rà soát, cắt giảm, sắp xếp lại các dự án đầu tư trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cổ phần hoá, tái cơ cấu, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm giá sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ở mức hợp lý; triển khai các dự án phục vụ các chương trình an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Tập đoàn, trên cơ sở nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản trong nước, liên tục cập nhật tình hình kinh tế xã hội đồng thời lường trước những khó khăn còn tiếp tục diễn biến trong thời gian tới, Hội đồng thành viên Tập đoàn qua nhiều lần rà soát và đánh giá kỹ lưỡng, hai lần điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 để phù hợp với nguồn lực thực tiễn và đảm bảo sự ổn định, lành mạnh về tài chính của Tập đoàn.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Tập đoàn đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được rà soát, điều chỉnh, có tăng trưởng, góp phần cùng cả nước thực hiện nghiêm túc, có kết quả các mục tiêu lớn mà Chính phủ đã đặt ra trong năm 2011.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn