Bà Phan Thị Mỹ Linh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư; xét đề nghị của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, ngày 5/7/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 838/QĐ – TTg bổ nhiệm bà Phan Thị Mỹ Linh, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Thứ trưởng Phan
Thị Mỹ Linh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 ngành Xây dựng.

antalya bayan escort
Free Porn