Bàn giao quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu vốn nhà nước từ doanh nghiệp về Bộ Xây dựng

Ngày 23/11/2012, lễ bàn giao quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu vốn nhà nước từ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thịvề Bộ Xây dựng đã được tiến hành với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Sơn và sự tham gia của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị.

Tập
đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam được thí điểm thành lập theo
Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong
đó TCtyĐầu tư phát triển nhà và đô thị – Bộ Xây dựng được lựa chọn là
đơn vị nòng cốt, với sự tham gia của các TCty: TCty Xây dựng Hà Nội,
Viglacera, Viwaseen và Xây dựng Bạch Đằng. Cùng với Tập đoàn Công nghiệp
xây dựng Việt Nam, đây là mô hình thí điểm Tập đoàn kinh tế lần đầu
tiên được áp dụng ở Việt Nam, hình thành trên cơ sở tổ hợp của nhiềuTCty
90, khác hoàn toàn với các mô hình Tập đoàn kinh tế trước đó, được
thành lập trên cơ sở nâng cấp các TCty 91.

Thực
hiện chủ trưởng của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về tái cấu trúc doanh
nghiệp nhà nước(DNNN),nhằm giải quyết một cách cơ bản các vấn đề tồn
tại, giúp các DNNN vượt qua giai đoạn khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt
động và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế
giới đang có nhiều khó khăn, thách thức; ngày 02/10/2012 Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1428/QĐ-TTg kết thúc thí điểm hình
thành Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam.Theo đó, Thủ tướng
Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định: thành lập TCty Đầu tư
phát triển nhà và đô thị (HUD) trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ – Tập
đoàn Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của Tcty Đầu tư
phát triển nhà và đô thị trước đây; chuyển giao quyền và nghĩa vụ Chủ sở
hữu vốn nhà nước tại các TCty tham gia Tập đoàn về Bộ Xây dựng quản lý;
bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các TCty sau khi tổ chức lại.

Phát
biểu tại buổi lễ bàn giao, Thứ trưởng Trần Văn Sơn cho biết: Sau một
thời gian thí điểm các tập đoàn, các mục tiêu ban đầu chưa đạt được,
cùng với khó khăn nội tại của chính các Tập đoàn hiện nay, Chính phủ đã
quyết định tái cơ cấu các Tập đoàn,TCty để hoạt động hiệu quả hơn. Hai
Tập đoàn của Bộ Xây dựng được Chính phủ quyết định kết thúc sớm, các tập
đoàn tiếp có thể tùy từng điều kiện sẽ tiến hành cổ phần hóa hoặc thu
gom lại hoặc có thể tách ra…Chính phủ chỉ giữ lại một số tập đoàn giữ
vai trò trọng yếu trong nền kinh tế bảo đảm an ninh quốc gia như lương
thực, năng lượng viễn thông, còn lại các TCty 91 trước đây cũng tùy từng
điều kiện sẽ thực hiện chủ trương giao cho các Bộ thực hiện quản lý.
Theo Thứ trưởng, hiện chúng ta chưa thể có một cơ quan chuyên trách đủ
am hiểu tất cả các lĩnh vực, các ngành để quản lý tất cả các DNNN vì số
này quá nhiều, hoạt động ở mọi lĩnh vực. ở các nước cũng đều có DNNN
nhưng tỷ trọng rất ít. Tùy điều kiện phát triển kinh tế chính trị của
từng nước và từng thời kỳ mà việc quản lý các NDNN được thực hiện theo
mô hình cách thức khác nhau. Hiện ở Việt Nam, có tới 1309 DN có 100% vốn
nhà nước và nhiều DN do nhà nước nắm giữ chi phối. Như vậy đòi hỏi phải
lựa chọn mô hình quản lý DNNN sao cho phù hợp trên cơ sở phân công,
phân cấp hợp lý việc thực hiện các quyền, trách nhiệm nghĩa vụ của chủ
sở hữu nhà nước đối với nhóm DN này. Thứ trưởng khẳng định: “ Việc quản
lý các Tcty sẽ không giống như mô hình Bộ chủ quản trước đây. Bộ không
can thiệp sâu vào công tác quản lý, điều hành kinh doanh của DN mà chỉ
quản lý với tư cách là chủ sở hữu cấp trên theo quy định của pháp luật,
DN sẽ chịu trách nhiệm quản lý điều hành mọi mặt SXKD. Nhiệm vụ chính
của Bộ là quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt, phê duyệt điều lệ, kế
hoạch SXKD 5 năm, thực hiện giám sát kiểm tra thanh tra công tác quản lý
điều hành của HĐTV, bộ máy điều hành của TCty theo quy định…”. Thứ
trưởng cũng lưu ý, các TCty phải khẩn trương hoàn thiện Đề án tái cơ cấu
DN và đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa theo đúng kế hoạch, trong đó
phân tích đánh giá đúng thực trạng để có giải pháp tái cơ cấu phù hợp,
kiên quyết thoái vốn tại các DN không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính
theo nguyên tắc thị trường, chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính
của mình. “ Thành công được, quan trong nhất là tái cơ cấu về tái chính.
Các DN phải tái cơ cấu các khoản nợ, khoanh nợ, dãn nợ, phân nhóm nợ.
Trong điều kiện khó khăn, gấp gáp hiện nay, các DN phải nhanh chóng xây
dựng điều lệ tạm thời để làm thủ tục đăng ký kinh doanh, bổ nhiệm nhân
sự theo thẩm quyền để bảo đảm hoạt động hiệu quả, liên tục.”- Thứ trưởng
Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Hiện các
TCty thuộc Bộ đang quyết liệt thực hiện cổ phần hóa. Việc chính thức bàn
giao quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu vốn nhà nướcvề Bộ Xây dựnglà cơ sở để
các TCty với vai trò là đại diện chủ sở hữu thực hiện chức năng nhiệm
vụ của mình. Các DN cũng khẳng định sẽ bám sát chỉ đạo, nhanh chóng kiện
toàn bộ máy điều hành của DN, kế hoạch SXKD mang tính khả thi với nguồn
lực và thực tiễn của DN mình, sớm ổn định và đi vào hoạt động hiệu
quả…/.

Theo : Báo Xây dựng điện tử

antalya bayan escort
Free Porn