Bế mạc Đại hội XIII CĐXDVN nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong 02 ngày, khai mạc ngày 15/6/2018, bế mạc ngày 16/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, là sự kiện chính trị quan trọng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Xây dựng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển và những đóng góp không nhỏ của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngành Xây dựng thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước.

Đại diện lãnh đạo TLĐLĐVN và Vụ Tổ chức cán bộ BXD tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ tái đắc cử Chủ tịch CĐXDVN khoá XIII và các Phó Chủ tịch Đỗ Văn Quảng, Phạm Xuân Hải, Vũ Ngọc Chính.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển của ngành Xây dựng và đất nước”.

Tại phiên Khai mạc ngày 15/6/2018, Đại hội XIII CĐXDVN vinh dự được đón nhận lẵng hoa của đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; và vinh dự đón tiếp các đồng chí: Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN); đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí đại diện lãnh đạo TLĐLĐVN; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; đại diện các ban nghiệp vụ và các đơn vị thuộc TLĐLĐVN; đại diện lãnh đạo các công đoàn ngành trung ương và một số liên đoàn lao động địa phương; các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện, hội, hiệp hội, đoàn thể thuộc Bộ Xây dựng; các đồng chí nguyên bộ trưởng, thứ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí nguyên chủ tịch, phó chủ tịch CĐXDVN qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên BCH CĐXDVN nhiệm kỳ 2013-2018, các đồng chí nguyên chủ tịch công đoàn các tổng công ty trực thuộc CĐXDVN nhiệm kỳ 2013-2018; các đồng chí lãnh đạo các tổng công ty, công ty, các trường thuộc Bộ Xây dựng, các bệnh viện, trung tâm PHCN và BNN; đại diện lãnh đạo một số Sở Xây dựng tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo một số đơn vị có mối quan hệ thường xuyên với CĐXDVN; các đồng chí lãnh đạo Báo Lao động, Báo Xây dựng, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Thông tấn xã Việt Nam.

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập dự Đại hội là 263 đại biểu, gồm 215 đại biểu được bầu từ các công đoàn trực thuộc; 40 đại biểu UV BCH đương nhiệm và 08 đại biểu chỉ định. Đại biểu có mặt dự Đại hội là 260 đại biểu.

Đại hội thực hiện các nội dung theo quy định và tập trung thảo luận. Có 33 ý kiến đăng ký tham luận, có 9 ý kiến phát biểu tham luận trực tiếp tại Đại hội đại diện cho các lĩnh vực và chuyên đề.

Đoàn chủ tịch Đại hội tổng hợp giải trình và thống nhất thông qua một số nội dung trọng tâm: Thông qua báo cáo của BCH CĐXDVN khoá XII; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; thông qua báo cáo Tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tham gia đóng góp dự thảo báo cáo của BCH TLĐLĐVN khoá XI; thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng và TLĐLĐVN về những vấn liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn; bầu BCH CĐXDVN khoá XIII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại phiên Khai mạc ngày 15/6/2018, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch TLĐLĐVN và đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn ngành Xây dựng đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII CĐXDVN đề ra, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII CĐXDVN. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng hoạt động về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đổi mới có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy tinh thần hăng say lao động, sáng tạo của đoàn viên, người lao động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội CĐXDVN lần thứ XIII đã đánh giá, nhận định và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết CĐXDVN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013-2018 và những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời Đại hội cũng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2013-2018.
Đại hội đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2018-2023:

* Mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất, kỹ năng hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động; quan tâm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”

* Chỉ tiêu phấn đấu:
(1) Tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động đạt 100% trong cơ quan hành chính, 95% trở lên trong đơn vị sự nghiệp, 90% trở lên trong doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên trong các loại hình doanh nghiệp khác.
(2) Hàng năm có 85% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; 85% trở lên công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 60% trở lên ở các loại hình doanh nghiệp khác đạt vững mạnh.
(3) Hàng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
(4) 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 95% trở lên trong các loại hình doanh nghiệp khác thành lập được ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
(5) Thu tài chính công đoàn đạt 80% trở lên so với với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quy định của Nhà nước và TLĐLĐVN.
(6) Hàng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp.
(7) Hàng năm, 100% số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; 95% trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên các loại hình doanh nghiệp khác tổ chức hội nghị người lao động; 90% trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên các loại hình doanh nghiệp khác tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.
(8) 100% doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên các loại hình doanh nghiệp khác có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; mỗi thỏa ước lao động tập thể có ít nhất 03 nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động so với quy định của pháp luật.
(9) 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn; 70% trở lên cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.
(10) Vận động 65% trở lên đoàn viên và người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

* Về kết quả bầu cử BCH và các chức danh
Đại hội đã bầu được BCH CĐXDVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 39 ủy viên.
Tại kỳ họp thứ nhất BCH CĐXDVN khoá XIII, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ khóa XIII là 13 đồng chí, UBKT là 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Lệ được tín nhiệm tái cử Chủ tịch CĐXDVN; đồng chí Đỗ Văn Quảng, đồng chí Phạm Xuân Hải, đồng chí Vũ Ngọc Chính tái cử Phó Chủ tịch CĐXDVN. Đồng chí Vũ Ngọc Chính được bầu là Chủ nhiệm UBKT CĐXDVN khoá XIII.
Đại hội đã bầu được 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Một số hình ảnh

Bầu đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Đại biểu tham luận tại Đại hội
Tặng hoa các đồng chí UV BCH CĐXDVN khoá XII không tham gia BCH CĐXDVN khoá XIII

Lễ chào cờ bế mạc Đại hội

antalya bayan escort
Free Porn