Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kiểm tra tiến độ thi công tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Ngày 04/12/2013, ông Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1.

Chủ Tịch Nguyễn Huy Hoàn cùng đoàn công tác kiểm tra công trường dự án

Sau khi kiểm tra công trường và làm việc với tổng thầu Huyndai, Chủ tịch đã chủ trì cuộc họp với Ban điều hành dự án và các đơn vị thi công tại dự án của Tổng công ty.

Tại cuộc họp, Chủ tịch đánh giá cao kết quả sản xuất của Ban điều hành dự án và các đơn vị  thi công đã đạt được. Đến hiện tại, hầu hết các hạng mục thuộc Hợp đồng chính (trừ 04 hạng mục nhỏ gồm: 02 hạng mục của gói Civil và 02 hạng mục thuộc gói Building chưa đủ điều kiện thi công) đã hoàn thành bàn giao cho Tổng thầu Huyndai đều đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động theo yêu cầu của dự án.


Chủ tịch Nguyễn Huy Hoàn chủ trì cuộc họp tại BĐH dự án

Đảm bảo thực hiện các hạng mục còn lại đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng của dự án, Chủ tịch nhấn mạnh trong thời gian tới Ban điều hành cần tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện một số yêu cầu sau:
– Những hạng mục công trình trong Hợp đồng chính còn lại đủ điều kiện thi công phải hoàn thành trong tháng 12/2013;
– Quan tâm sửa chữa những khiếm khuyết tồn tại tại các hạng mục và bàn giao cho Tổng thầu;
– Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán khối lượng đã thực hiện trong các tháng 9, 10, 11 năm 2013;
– Triển khai các thủ tục với Tổng thầu để ký phụ lục Hợp đồng khối lượng phát sinh trong Hợp đồng chính và khối lượng Tổng thầu giao thi công bổ sung;
– Đặc biệt coi trọng công tác an toàn và vệ sinh lao động. Quyết tâm thực hiện tốt yêu cầu tiến độ, chất lượng và an toàn lao động của dự án. Trong quá trình thi công, những vấn đề khó khăn cần báo cáo cụ thể để lãnh đạo Tổng công ty có biện pháp giải quyết kịp thời.


Toàn cảnh công trường Nhà máy Nhiệt điện mông Dương 1

Kết quả đạt được của dự án đến thời điểm này là do sự đồng bộ cơ chế và giải pháp mới, tổ chức quản lý – điều hành phù hợp, một tập thể từ Ban điều hành đến các đơn vị thi công đoàn kết, có nhiều sáng tạo khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nỗ lực đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn trước Chủ đầu tư, Tổng thầu và các đối tác.

antalya bayan escort
Free Porn