Bổ nhiệm nhân sự mới tại Bộ Xây dựng

Ngày 10/02/2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 179/QĐ-TTg và 180/QĐ-TTg bổ nhiệm 02 Thứ trưởng mới tại Bộ Xây dựng. Đó là ông Trần Văn Sơn Chủ tịch HĐQT Tổng công ty XD Bạch Đằng và ông Bùi Phạm Khánh Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
1. Đồng chí Trần Văn Sơn – Sinh năm 1961, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Bộ Xây dựng, là cán bộ trong diện quy hoạch dự nguồn cho chức danh Thứ trưởng Bộ Xây dựng

a) Thông tin về cá nhân:
Họ và tên: Trần Văn Sơn.
Ngày sinh: 01/12/1961.
Quê quán: Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định.
Chỗ ở hiện nay: Số 106D ngõ 76 Kim Mã Thượng, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Dân tộc: Kinh.  Tôn giáo: không.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.
Trình độ ngoại ngữ: Anh C.
Tháng năm được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước: 01/1988.
Ngày vào Đảng: 19/5/1995.  Ngày chính thức: 19/5/1996.
Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.
Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001, Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2005.
Kỷ luật: Không.

b) Tóm tắt quá trình công tác:
– 01/1988  10/1992: Công tác tại Xí nghiệp Xây dựng số 1, Liên hiệp các Xí nghiệp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1, Bộ Xây dựng, đảm nhiệm các chức vụ, vị trí công tác: Chuyên viên Phòng Tổ chức lao động tiền lương; Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; Đội trưởng Đội thi công xây dựng;
– 11/1992  6/1994: Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng thuộc Xí nghiệp Xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 4, Bộ Xây dựng;
– 7/1994  01/1996: Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4, Công ty Xây dựng số 4, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;
– 01/1996  8/1996: Giám đốc điều hành Dự án tu bổ, nâng cấp Nhà hát Lớn Hà Nội, Công ty Xây dựng số 4, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;
– 9/1996  12/1996: Quyền giám đốc Công ty Xây dựng số 4, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;
– 01/1997  7/2003: Giám đốc Công ty Xây dựng số 4, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; đã đảm nhiệm các chức vụ về Đảng gồm: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Công ty, Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty, Bí thư Đảng uỷ Công ty, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Tổng công ty, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty;
– 8/2003  10/2003: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Thống kê, Bộ Xây dựng;
– 10/2003  6/2004: Phó Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Bộ Xây dựng;
– 8/2004  10/2007: Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng;
– Từ tháng 11/2007 đến nay: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.

2. Đồng chí Bùi Phạm Khánh – Sinh năm 1960, Kỹ sư Chế tạo máy, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Bộ Xây dựng (IDICO), là cán bộ trong diện quy hoạch dự nguồn cho chức danh Thứ trưởng Bộ Xây dựng

a) Thông tin về cá nhân:
Họ và tên: Bùi Phạm Khánh.
Ngày sinh: 13/6/1960.
Quê quán: Xã Thuỵ Lương, Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình.
Chỗ ở hiện nay: Số 13/9 Kỳ Đồng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Dân tộc: Kinh.  Tôn giáo: không.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.
Trình độ ngoại ngữ: Nga B.
Tháng năm được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước: 10/1983.
Ngày vào Đảng: 06/5/1993.   Ngày chính thức: 06/5/1994.
Chức vụ hiện nay: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO), Bộ Xây dựng.
Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001, Huân chương Lao động hạng Hai năm 2005; Chiến sĩ thi đua toàn quốc các năm 2000 và 2005; Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2006.
Kỷ luật: Không.

b) Tóm tắt quá trình công tác:
– 10/1982  01/1983: Học sĩ quan dự bị tại Trường Sĩ quan pháo binh, Bộ Quốc phòng;
– 10/1983  6/1986: Kỹ sư thuộc Công ty Xây dựng công trình ngầm, Tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà, Bộ Xây dựng;
– 7/1986  8/1987: Phó trưởng phòng Vật tư, Công ty Xây dựng công trình ngầm;
– 8/1987  7/1988: Học tiếng Nga tại Trường Quản lý kinh tế, Bộ Xây dựng;
– 7/1988  11/1988: Kỹ sư Phòng Vật tư thiết bị, Tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà;
– 12/1988  6/1989: Phó trưởng phòng Vật tư, Công ty Cung ứng vật tư, Tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà;
– 7/1989  4/1993: Giám đốc Xí nghiệp Cung ứng vật tư Sông Đà 1, Công ty Cung ứng vật tư, Tổng công ty Xây dựng thuỷ điện Sông Đà;
– 5/1993  9/1993: Phó giám đốc Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Bộ Xây dựng;
– 10/1993  12/2000: Giám đốc Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Bộ Xây dựng (nay là Tổng công ty IDICO)
– Từ tháng 12/2000 đến nay: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh (từ năm 2005), Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn