Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Ngày 20/10/2008, Tổng công ty tổ chức cuộc họp công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Tường – Trưởng phòng Kinh tế thị trường giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
Phó Tổng giám Phạm Quang Tường có nhiệm vụ phụ trách công tác thị trường, đấu thầu và quản lý một số dự án xây lắp của Tổng Công ty.
antalya bayan escort
Free Porn