Bổ sung đối tượng mua nhà được vay vốn ưu đãi

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
Theo đó, sửa đổi
thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân tối đa là 15
năm (quy định cũ 10 năm) khi vay vốn để mua, thuê mua nhà ở thương mại
tại các dự án trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh việc kéo dài thời gian hỗ trợ, Nghị quyết cũng bổ sung đối tượng được vay vốn gồm:


Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao
động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, khi mua nhà ở thương mại
tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên
địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua
bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng.

– Cán bộ
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã
có đất ở phù hợp với quy hoạch đang khó khăn về nhà ở nhưng chưa được
Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức, được vay vốn ưu đãi để xây dựng mới
hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
quy định cụ thể mức vay vốn tối đa của các đối tượng này, đảm bảo nguyên
tắc thấp hơn số tiền mà mỗi hộ gia đình, cá nhân được vay để mua, thuê,
thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa
bàn.

– Hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây
dựng mới nhà ở xã hội phù hợp với quy định của pháp luật để cho thuê,
cho thuê mua và để bán cho các đối tượng là công nhân, người lao động
tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu chế xuất, khu
kinh tế, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công
nghiệp, nhà máy, xí nghiệp (kể cả bên trong và ngoài khu công nghiệp)
của tất cả các ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế; người lao động
thuộc các thành phần kinh tế tại khu vực đô thị; sinh viên, học sinh các
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung
cấp nghề và trường dạy nghề cho công nhân (không phân biệt công lập hay
ngoài công lập) và các đối tượng khác thuộc diện được giải quyết nhà ở
xã hội theo quy định của Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của
Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam quy định cụ thể mức vốn tối thiểu của đối tượng này khi tham gia
đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Nghị quyết cũng bổ sung một số ngân
hàng thương mại cổ phần do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định được
tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các dự án bất động sản đang
triển khai để phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, những dự án
cần phải điều chỉnh, chuyển đổi cho phù hợp với nhu cầu của thị trường;
dừng cấp phép đầu tư mới các dự án không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch
phát triển đô thị và phát triển nhà ở đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh
việc phát triển nhà ở xã hội; tạo điều kiện rút ngắn thủ tục lập, thẩm
định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở xã hội, kể cả các dự án nhà ở
thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội và điều chỉnh cơ cấu căn hộ
thương mại nhằm đáp ứng nguồn cung về nhà ở xã hội và nhà ở thương mại
quy mô nhỏ để cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công
nhân, người lao động có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở mua, thuê và
thuê mua.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ
Xây dựng và Bộ Tài chính xây dựng các cơ chế, chính sách tín dụng lâu
dài và ổn định để cho các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội và
người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội vay ưu đãi trên cơ sở nguyên tắc
quy định tại Nghị định 188/2013/NĐ-CP
ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
đồng thời xây dựng các cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi nhằm khuyến
khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân phát
triển quỹ nhà ở để cho thuê theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo: chinhphu.vn
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn