Bộ trưởng Trịnh Đình dũng và đoàn Công tác Bộ Xây dựng thăm và làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.

Ngày 11/12/2012, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng. Cùng đi có Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, Chủ nhiệm Văn phòng chỉ đạo Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội Trần Ngọc Chính, lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng có đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc Tổng công ty, các đ/c trong HĐTV, các phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chánh, phó VP Đảng ủy, Trưởng, phó các phòng ban chức năng Tổng công ty, Giám đốc BQLDA ĐTXD Bạch đằng; Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty; các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng

Trước Bộ trưởng, đoàn công tác Bộ Xây dựng và toàn thể Hội nghị, đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng. Theo đó mặc dù trong bối cảnh suy thoái kin tế thế giới và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, song với quyết tâm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV trong toàn đơn vị, Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2012, tăng trưởng 13% so với năm 2011. Về kế hoạch SXKD năm 2013, trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung hiện nay, Tổng công ty đặt ra kế hoạch tăng trưởng 6% so với năm 2012.

Đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị


Đ/c Bộ trưởng cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tổng công ty
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn