Chi bộ Văn phòng – Cơ quan Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 10/02/2020 của Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty về Kế hoạch Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2022, ngày 04/3/2020 Chi bộ Văn phòng – Cơ quan Tổng công ty đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, 13/13 đảng viên được triệu tập đã về dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tham gia đầy đủ việc học tập, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp ủy Đảng; duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; Chi bộ được công nhận “Trong sạch vững mạnh”, 100% đảng viên xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đại hội bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội