Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại thành phố Đà Nẵng

– Địa chỉ : Ngõ 374/3 Núi Thành – phường Hoà Cường Bắc – Q. Hải Châu – Đà Nẵng
– Số Fax : 3797151 (mã vùng 0511)