Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị thăm và làm việc tại Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng

Sáng 20/5/2010, tại trụ sở Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn đơn vị thành viên đã vinh dự tiếp đ/c Nguyễn Hiệp – Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị cùng đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo tập đoàn tới thăm và làm việc tại Tổng Công ty.
 
Đ/c Nguyễn Hiệp – Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị, phát biểu tại hội nghị


Đ/c Nguyễn Tiến Thành – TGĐ TCT Xây dựng Bạch Đằng báo cáo trước chủ tịch
 

Đ/c Nguyễn Hiệp – Chủ tịch HĐQT và đoàn đại biểu lãnh đạo
Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm với Ban Lãnh đạo Tổng Công ty XD Bạch Đằng