Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kiểm tra và làm việc tại dự án DAP2 – Lào Cai

Ngày 12/6/2013, đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại công trường thuộc dự án DAP2 và làm việc với Ban điều hành dự án gói thầu Civil and building work – Dự án DAP2 Lào Cai.

Đ/c Nguyễn Huy Hoàn làm việc tại Ban điều hành dự án

Sau khi kiểm tra công trường, nghe báo cáo tình hình thi công của đ/c Phó Tổng giám đốc Lê Trung Kiên trực tiếp phụ trách dự án, Giám đốc Ban điều hành dự án, Giám đốc công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 và các đội trưởng đội thi công về những phần việc đã làm, chưa làm và những vướng mắc có liên quan đến tiến độ dự án. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã yêu cầu Ban điều hành dự án, Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234, các đội xây dựng cần nghiêm chỉnh thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị thi công để thực hiện tốt các mốc tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư và nhà thầu.


Đoàn Lãnh đạo TCT kiểm tra công trường dự án

Chủ tịch Hội đồng thành viên yêu cầu Ban điều hành dự án chỉ đạo các nhà thầu phụ, các đội thi công quyết tâm hoàn thành các mốc tiến dộ của Dự án bằng những nội dung cụ thể sau:

* Đối với Ban điều hành:
– Phân công rõ chức năng, nhiệm vụ, cử người chịu trách nhiệm chính về việc điều hành thi công trực tiếp hạng mục 19.3 Turbine đảm bảo cung ứng đủ nhân lực, hoàn thành tiến độ và chất lượng;
– Khắc phục mọi nguyên nhân khách quan để quá trình thi công dự án không được trượt các mốc tiến độ gốc đã ký với Thầu chính Toyo;
– Chú trọng công tác nghiệm thu bàn giao các hạng mục đã hoàn thành (có bản vẽ hoàn công), công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán; thực hiện tốt chế độ giao ban công trường hàng tuần báo cáo về Tổng công ty.
Tất cả các công việc nêu trên Ban điều hành phải thực hiện xong và đi vào ổn định trước ngày 16/6/2013.

* Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234:
– Lãnh đạo Công ty CPXD Bạch Đằng 234 phải thường xuyên có mặt trên công trường để trực tiếp điều hành thi công;
– Trên cơ sở tiến độ chi tiết đã được duyệt Công ty CPXD Bạch Đằng 234 phải lập kế hoạch huy động nhân lực, kế hoạch cung cấp vật tư hợp lý. Phải tính toán kỹ để đảm bảo đủ nhân lực và vật tư cho các đội thi công kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể;
– Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của Nhà thầu chính TOYO.

Việc kiểm tra tiến độ và đề ra phương án tổ chức thi công tại công trường thuộc gói thầu Civil building and work – Dự án DAP2 Lào Cai đã được Chủ tịch HĐTV chỉ đạo sát sao, cụ thể. Trên tinh thần đó lãnh đạo Ban điều hành dự án và lãnh đạo các đơn vị đã cùng quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ đã cam kết vớ chủ đầu tư và nhà thầu chính TOYO.

Một số hình ảnh tại Công trường dự án DAP2 – Lào Cai