Chủ tịch Tập đoàn làm việc với các Tổng công ty thành viên về thực hiện các kế hoạch SXKD và chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020

Quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 theo tinh thần của Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 (về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội) và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 (về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012) của Chính phủ;…
Đồng thời chủ động rà soát Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2011-2015, xây dựng Chương trình phát triển nhà ở toàn Tập đoàn trong giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011, trong các ngày 15, 16, 17 và 23/02/2012, ông Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) và một số Thành viên HĐTV Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn HUD cùng Trưởng, phó một số phòng ban của Tập đoàn đã có các buổi làm việc với các Tổng công ty thành viên của Tập đoàn là Tổng công ty Viglacera, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng về Kế hoạch SXKD giai đoạn 2012 – 2015, công tác triển khai Kế hoạch SXKD năm 2012 và Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 của Tổng công ty.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của các Tổng công ty và ý kiến trao đổi, thảo luận giữa lãnh đạo các Tổng công ty và lãnh đạo và Trưởng phòng, ban của Tập đoàn, Chủ tịch Tập đoàn đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2011 của các Tổng công ty. Đối với kế hoạch SXKD năm 2012 và giai đoạn 2012-2015 cũng như chương trình phát triển nhà giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch Tập đoàn đã cơ bản thống nhất với các mục tiêu và giải pháp thực hiện mà các Tổng công ty đưa ra. Chủ tịch cũng lưu ý các Tổng công ty, triển khai thực hiện kế hoạch SXKD phải bảo đảm nguyên tắc vừa duy trì tăng trưởng ổn định, vừa tiết giảm được chi phí tối thiểu từ 5% – 10%, nhưng vẫn chăm lo tốt việc làm, thu nhập và đời sống của CBCNV. Đồng thời, trong thực hiện chương trình phát triển nhà ở, các Tổng công ty phải bám sát ngành nghề kinh doanh chính và nhiệm vụ vô cùng quan trọng của Tập đoàn kinh tế nhà nước là giữ vai trò chủ đạo trong phát triển đô thị và nhà ở, nhất là nhà ở xã hội để góp phần cùng Đảng và Chính phủ thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Để thực hiện chủ trương này, Chủ tịch giao Ban Chiến lược phát triển Tập đoàn là đầu mối tiếp tục làm việc với các Tổng công ty thành viên, tổng hợp số liệu, xây dựng Chương trình Phát triển nhà ở của Tập đoàn cho phù hợp với Chiến lược Phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011, phát huy vai trò Tập đoàn kinh tế Nhà nước, là công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, tham gia các chương trình an sinh xã hội của Chính phủ, báo cáo HĐTV Tập đoàn phê duyệt

 

Chủ tịch Tập đoàn trao đổi với lãnh đạo Tổng công ty Viglacera về chương trình phát triển nhà ở của Tổng công ty.

 
Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn về tình hình triển khai kế hoạch SXKD năm 2012.

 
Tổng giám đốc Tổng công ty Viwaseen báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn về tình hình triển khai kế hoạch SXKD năm 2012.


Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xây dựng Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn HUD.
 

Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng báo cáo lãnh đạo Tập đoàn về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn