Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền kiểm tra tiến độ Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1- Gói thầu A1

Chiều 12-11, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền và lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan trực tiếp kiểm tra thực tế hiện trường tại tuyến Lán Bè (gói thầu A1).

Qua kiểm tra tại hiện trường và nghe báo cáo của Ban quản lý dự án, nhà thầu Tổng công ty XD Bạch Đằng, Lãnh đạo các ngành, địa phương, Chủ tịch Dương Anh Điền ghi nhận cố gắng của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng. Đồng thời nhấn mạnh, đây là dự án lớn, có ý nghĩa trong việc cải thiện môi trường Thành phố, nếu thực hiện thiếu tích cực, không chỉ môi trường thành phố chậm được cải thiện mà còn thiệt hại về kinh tế. Vì vậy, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần chủ động phối hợp giải quyết công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình để thực hiện tốt yêu cầu của dự án.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn