Chuyển nhượng BĐS phải có mã số thuế thu nhập cá nhân

Từ 1/7, cá nhân chuyển nhượng bất động sản phải có mã số thuế (MST) thuế thu nhập cá nhân (TNCN) – đó là 1 trong những quy định củaThông tư 80/2012/TT-BTC, hướng dẫn Luật Quản lý thuế của Bộ Tài chính ban hành.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc
cấp MST, Tổng cục Thuế quy định, khi người nộp thuế có yêu cầu cấp MST TNCN thì
chỉ cần điền thông tin vào tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu); bản photo chứng
minh nhân dân, chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài),
trong thời hạn ba ngày làm việc, cơ quan thuế phải cấp MST cá nhân.

Cá nhân nộp thuế TNCN không qua đơn vị chi trả
thu nhập có thể đăng ký cấp MST tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu
thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú. Trường hợp cá nhân khai
thuế khi chưa có MST cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thông tin của cá nhân có trong
hồ sơ chuyển nhượng bất động sản… để tạo ngay MST cho cá nhân đó mà không cần
phải kê khai hay nộp thêm giấy tờ.

Trường hợpngười nộp thuế đã được cấp mã số thuế
nếu phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh
sang các tỉnh, thành phố khác (không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc)
phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động kinh doanh
mới hoặc mở rộng kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế. Người nộp thuế
là doanh nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 01-ĐK-TCT, đơn vị trực thuộc của
doanh nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 02-ĐK-TCT kèm hợp đồng hoặc giấy phép
hoạt động kinh doanh mới, mở rộng để đăng ký thuế với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi
có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng. Người nộp thuế phải
tự ghi mã số thuế đã được cấp trên tờ khai đăng ký thuế này.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chuyển
hoạt động kinh doanh từ vợ sang chồng, bố mẹ sang con và ngược lại (bao gồm cả trường
hợp bán cơ sở kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) phải thông báo
với cơ quan thuế để cấp lại mã số thuế. Trường hợp bên nhận đã được cấp mã số thuế
cá nhân thì sử dụng mã số thuế đã được cấp để khai, nộp các loại thuế phát sinh

antalya bayan escort
Free Porn