Công bố các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty

Sáng ngày 22/12/2018, ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chủ trì cuộc họp cán bộ chủ chốt, công bố các Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Tổng công ty.

Ông Phạm Đức Thăng nhận Quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ Chủ tịch Vũ Quang Bảo (bìa trái) và Tổng Giám đốc Nguyễn Văn An (bìa phải)

Tại cuộc họp, Chủ tịch Vũ Quang Bảo đã trao các Quyết định số 246/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2018 bổ nhiệm ông Phạm Đức Thăng – Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Chánh Văn phòng Tổng công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, thời hạn giữ chức vụ là 03 năm kể từ ngày 01/01/2019 và Quyết định số 245/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2018 bổ nhiệm ông Hoàng Anh – Cử nhân Khoa học, Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng phòng Hành chính quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Chánh Văn phòng kiêm Trưởng phòng Hành chính quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, thời hạn giữ chức vụ là 03 năm kể từ ngày 01/01/2019;

Ông Hoàng Anh nhận Quyết định và hoa chúc mừng từ Chủ tịch Vũ Quang Bảo (bìa trái) và Tổng Giám đốc Nguyễn Văn An (bìa phải)
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn