Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty

Ngày 06/11/2010, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định số 07/QĐ-HĐTV/TCT của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng về việc bổ nhiệm ông Phạm Tiến Hưng – Kỹ sư Xây dựng, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng..
Quyết định số 08/QĐ-HĐTV/TCT của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn An – Kỹ sư Xây dựng, Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng phòng Kinh tế thị trường Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng.

1. Tóm tắt lý lịch ông Phạm Tiến Hưng:

a, Thông tin cá nhân:
–    Họ và tên khai sinh: PHẠM TIẾN HƯNG
–    Ngày, tháng, năm sinh  : 26/4/1959
–    Quê quán : Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình.
–    Chỗ ở hiện nay: Số 10/266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.      
–    Ngày vào Đảng : 25/01/1983     –  Ngày chính thức :  25/07/1984
–    Chuyên môn     : Kỹ sư Xây dựng.
–    Lý luận chính trị    : Cao cấp    
–    Ngoại ngữ        : Anh văn C.
–    Chức vụ hiện nay : Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.
–    Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2009.
–    Kỷ luật: Không.

b, Tóm tắt quá trình công tác:
09/1979-07/1981    Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty Xây dựng 203
08/1981-12/1983    Bí thư Đoàn chuyên trách Công ty Xây dựng 203
01/1984-05/1993    Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Xây dựng 203
06/1993-10/1993    Phó trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Xây dựng số 16 (nay là Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng)
11/1993-12/1998    Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.
01/1999-05/2000    Trưởng phòng Dự án Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.
06/2000-09/2000    Giám đốc Ban điều hành Dự án Quốc lộ 18 (gói thầu II đoạn Bắc Ninh – Chí Linh)
10/2000-06/2002    Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Ban điều hành Dự án Quốc lộ 18 (gói thầu II đoạn Bắc Ninh – Chí Linh)
07/2002-04/2003    Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Công ty Xây dựng 201
05/2003-04/2005    Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng
06/2005-06-2010    Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Công ty Xây dựng – Vật tư và Vận tải
07/2010-08/2010    Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng
09/2010 đến nay    Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng

2. Tóm tắt lý lịch ông Nguyễn Văn An:

a, Thông tin cá nhân:
–    Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn An
–    Ngày, tháng, năm sinh  : 06/4/1973
–    Quê quán : Phường Nam Hải, Hải An, Hải Phòng.
–    Chỗ ở hiện nay: Khu 6 phường Nam Hải, Hải An, Hải Phòng.      
–    Ngày vào Đảng : 10/04/2000     –  Ngày chính thức :  10/04/2001
–    Chuyên môn     : Kỹ sư Xây dựng.
–    Lý luận chính trị    : Trung cấp    
–    Ngoại ngữ        : Anh văn B.
–    Chức vụ hiện nay : Trưởng phòng Kinh tế thị trường, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.
–    Khen thưởng: Bằng khen của Bộ Xây dựng năm 2009.
–    Kỷ luật: Không.

b, Tóm tắt quá trình công tác:
07/1995-03/2000    Cán bộ kỹ thuật, Phó phòng phụ trách phòng KTTC Công ty Xây dựng 204 – Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng
04/2000-04/2002    Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng
05/2002-06/2009    Phó trưởng phòng Dự án, Kinh tế thị trường kiêm Phó giám đốc BĐH Hợp đồng 020 – Dự án thoát nước Đà Nẵng, Phó Giám đốc BĐH Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất
07/2009 đến nay    Trưởng phòng Kinh tế thị trường kiêm Giám đốc BĐH dự án Nhiệt điện Vũng Áng – Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng
01/9/2010 đến nay    Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng phòng Kinh tế thị trường kiêm Giám đốc BĐH dự án Nhiệt điện Vũng Áng – Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn