Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Ngày 28/7/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã ký Quyết định số 68/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khải – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCT, thời hạn 05 năm kể từ ngày 28/7/2016.
Chiều cùng ngày, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nội dung Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Nguyễn Trọng Khải – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty. Tại Hội nghị, ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã trao
Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Khải.


Chủ tịch HĐQT Đào Việt Dũng trao Quyết định…


…và tặng hoa chúc mừng tân Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Khải


Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty dự Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Khải

Tổng công ty trân trọng thông báo và giới thiệu chức
danh của ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng
Bạch Đằng – CTCP để các Cơ quan, Đơn vị liên quan biết, liên hệ công tác.
antalya bayan escort
Free Porn