Công đoàn Tập đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2011

Ngày 30/9/2011, tại Nhà văn hóa Linh Đàm, Công đoàn Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2011 nhằm thực hiện Nghị Quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hữu Hoàn – Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Phong – phó trưởng Ban tổ chức Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đồng chí Trần Huy Vị – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội, đồng chí Đỗ Thị Minh Tâm – Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội; Tập đoàn HUD có đồng chí Dương Văn Phúc, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị cơ sở và 182 học viên là các cán bộ công đoàn cơ sở.

Buổi sáng, Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Huy Vị – Hiệu trưởng Trường trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội truyền đạt, trao đổi về một số nội dung cơ bản về Công đoàn Việt Nam; Nghị Quyết 6A của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và các phương pháp hoạt động của công đoàn cơ sở.

Buổi chiều, Hội nghị nghe đồng chí Đỗ Thị Minh Tâm – phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung chính như nghiệp vụ trọng tâm của Công đoàn cơ sở, công tác tài chính, công tác kiểm tra , công tác nữ công; Công đoàn với việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động và phổ biến hướng dẫn chấm điểm Công đoàn cơ sở vững mạnh theo hướng dẫn 187 của Tổng Liên đoàn.

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị ngày càng phát triển, công tác đào tạo cán bộ công đoàn, đặc biệt là sau khi có Nghị Quyết 4A của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X, về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giai đoạn 2010-2020” đã có chuyển biến. Công đoàn của các đơn vị đã quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, Tổ chức bộ máy công đoàn cơ sở được kiện toàn và thành lập mới, đội ngũ cán công đoàn thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn