Công đoàn Tổng công ty thăm, tặng quà động viên CBCNV lao động một số dự án trọng điểm tại TP. Hải Phòng

Để động viên CBCNV lao động của Tổng công ty thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ XXV nhiệm kỳ 2017 – 2022, ngày 01/12/2017, đồng chí Vũ Đức Thiện – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và các đồng chí cán bộ đại diện Công đoàn Tổng công ty đã đến thăm và tặng quà cho CBCNV một số dự án trọng điểm của Tổng công ty tại thành phố Hải Phòng: Gói thầu B (Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm – Dự án Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1) và Gói thầu G (thi công xây dựng cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh với Nhà máy Xi măng Hải Phòng.


Các đồng chí đại diện lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty thăm và tặng quà động viên CBCNVLĐ tại công trường Gói thầu B


Các đồng chí đại diện lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty thăm và tặng quà động viên CBCNVLĐ tại công trường Gói thầu G