Công tác thi công tại gói thầu A3 – Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng.

Gói thầu A3 thuộc Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải phòng do Tổng công ty đảm nhận thi công gồm 04 hạng mục trạm bơm nước thải: Trạm Bơm An Đà – Ngô Quyền, Trạm bơm Kiều Sơn – Ngô Quyền, Trạm bơm Lạch Tray – Ngô Quyền và Trạm bơm Chợ Hàng – Lê Chân với tổng giá trị Hợp đồng hơn 117 tỷ đồng, Thời gian thi công gói A3 là 30 tháng, bắt đầu từ 20/3/2013.
Hạng mục Trạm bơm An Đà được Ban điều hành dự án Hải Phòng – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng giao cho Công ty Cổ phần Bạch Đằng 7 là đơn vị thành viên của Tổng công ty thi công. Đến nay Công ty Cổ phần Bạch Đằng 7 đã thi công xong phần bể Trạm bơm An Đà, với hạng mục thi công trên, công trình đã đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và chất lượng đề ra, được tư vấn giám sát và chủ đầu tư – UBND thành phố Hải Phòng đánh giá cao, làm cơ sở để tiếp tục thi công các hạng mục tiếp theo của dự án.

Mặt bằng tổng thể gói thầu A3 – Dự án thoát nước Hải Phòng

 

 Một số hình ảnh thi công phần bể trạm bơm An Đà – TP Hải Phòng: