Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5

Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 là công ty con thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng. Công ty được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị thành viên thuộc Công ty Xây dựng số 16 (cũ) là Xí nghiệp Xây dựng 202 (thành lập năm 1958) và Nhà máy Bê tông đúc sẵn (thành lập năm 1962) thành Công ty Bê tông & Xây dựng (ngày 16/3/1996), sau đổi thành Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 (ngày 19/11/2004).
– Tên quốc tế: Bach Dang 5 Joint Stock Company
– Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
– Điện thoại: 031. 3769788 – 3769037 – 3769609
– Fax: 031.3769091
– Website: http://bachdang5.com.vn
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn