Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Hạ tầng Bạch Đằng 6

– Địa chỉ : Tầng 2 – Tòa nhà 152 Hoàng Văn Thụ – Hồng Bàng – Hải Phòng.
– Điện thoại : 031.3786.224
– Fax : 031.3786.224
– Email : bisico@bachdang6.vn
– Website : bachdang6.vn
– Địa chỉ : Tầng 2 – Tòa nhà 152 Hoàng Văn Thụ – Hồng Bàng – Hải Phòng.
– Điện thoại : 031.3786.224
– Fax : 031.3786.224
– Email : bisico@bachdang6.vn
– Website : bachdang6.vn