Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 15/6/2018, tại Hà Nội, CĐXDVN khai mạc Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đ/c Bùi Văn Cường – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch TLĐLĐVN và đ/c Phạm Hồng Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Đ/c Nguyễn Mạnh Kiểm, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng; các đồng chí Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện, các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Khắc Hà – Vụ trưởng Vụ II, Ban thi đua khen thưởng Trung ương;

Về phía TLĐLĐVN có: đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Ủy viên đảng đoàn, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN; các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên BCH TLĐLĐVN; các đồng chí lãnh đạo các ban, các trường, các viện, các cơ quan báo chí trực thuộc TLĐLĐVN; các đồng chí trong khối thi đua 06 công đoàn ngành Trung ương.

Về phía CĐXDVN có: đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Ủy viên BCS đảng Bộ Xây dựng, Chủ tịch CĐXDVN; AHLĐ Vũ Tất Ban – Nguyên Chủ tịch CĐXDVN; Đ/c Nguyễn Việt Hải – Nguyên Chủ tịch CĐXDVN; AHLĐ Nguyễn Văn Bình, nguyên Chủ tịch CĐXDVN, các đồng chí Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch CĐXDVN; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT CĐXDVN khóa 12; các đồng chí lãnh đạo chuyên môn các tổng công ty, công ty, trường học, bệnh viện, trung tâm có công đoàn trực thuộc CĐXDVN; đại diện lãnh đạo một số Sở Xây dựng tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo một số đơn vị có mối quan hệ thường xuyên với CĐXDVN cùng 262 đại biểu đại diện cho hơn 225 nghìn đoàn viên, CNVCLĐ ngành Xây dựng.

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển của ngành Xây dựng và đất nước”, Đại hội tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 15/6/2018 đến ngày 16/6/2018.

Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới (2018-2023), tham gia vào các dự thảo văn kiện và bầu đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XIII thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ cho biết nhiệm kỳ 2013-2018, công đoàn các cấp trong Ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội XII Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề ra.

Sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Bộ Xây dựng; của các cấp ủy đảng; sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo chính quyền, chuyên môn các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Ngành là nguồn động viên to lớn, là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho thắng lợi của hoạt động Công đoàn ngành Xây dựng trong những năm qua, nhất là trong quá trình tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII.

97,9% doanh nghiệp đã ký TƯLĐTT
Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch CĐXDVN Đỗ Văn Quảng cho biết:
Nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và các nội quy, quy chế liên quan đến đoàn viên, NLĐ và hoạt động công đoàn. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đẩy mạnh tư vấn pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa các vi phạm liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, NLĐ. Hàng năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCC; 85,6% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ. Có 97,9% doanh nghiệp đã ký TƯLĐTT, trong đó, 92,4% số bản TƯLĐTT có từ 02 nội dung trở lên có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức hơn 1.700 cuộc đối thoại tại nơi làm việc. Phối hợp tổ chức hơn 6.400 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện chế độ, chính sách và hơn 9.700 cuộc kiểm tra về ATVSLĐ. Thực hiện hơn 2.400 cuộc tư vấn pháp luật cho đoàn viên, NLĐ.

Tiếp tục phối hợp triển khai Cuộc vận động “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc của CNVC trong ngành Xây dựng”. Tích cực triển khai Nghị quyết 7c của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, đã có 94% doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động trong đó có 93 doanh nghiệp có bữa ăn ca từ 15.000đ trở lên; thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên; thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với chuyên môn chăm lo Tết cho NLĐ.

4.200 sáng kiến được áp dụng làm lợi gần 1.600 tỷ đồng
Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước liên tục được phát động, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, từ công nhân trực tiếp sản xuất ở các doanh nghiệp, đến cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ phát triển KT-XH của ngành Xây dựng và đất nước.

Công đoàn đã phối hợp phát động và tổ chức hơn 2.500 chiến dịch và đợt thi đua. Đặc biệt, trên công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu, hàng chục chiến dịch và đợt thi đua được tổ chức, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình trước 01 năm so với Nghị quyết của Quốc hội, đã cung cấp sớm hơn cho hệ thống điện quốc gia khoảng 4,7 tỷ kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, làm lợi cho Nhà nước khoảng 7.000 tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục phát huy hiệu quả, có hơn 4.200 sáng kiến được áp dụng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, làm lợi gần 1.600 tỷ đồng.

Đột phá trong công tác tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn theo phương pháp tích cực
Tổ chức bộ máy công đoàn các cấp tiếp tục được đổi mới, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Công tác cán bộ được đặc biệt coi trọng, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 1.117 lớp tập huấn cho hơn 50.600 lượt cán bộ công đoàn, trong đó CĐXDVN trực tiếp tổ chức 96 lớp tập huấn theo phương pháp tích cực cho hơn 3.300 lượt cán bộ công đoàn các cấp. Hàng năm, trên 95% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt, trên 72% CĐCS đạt vững mạnh.

Đ/c Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Bùi Văn Cường, Chủ tịch TLĐLĐVN và đ/c Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của CĐXDVN trong nhiệm kỳ qua.
Đồng chí Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đặc biệt là các giải pháp, kế hoạch nhiệm kỳ mới cần bám sát việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng, TLĐLDVN, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức, hướng về người lao động phù hợp với đặc thù của ngành Xây dựng; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; chú trọng xây dựng, mở rộng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với tình hình mới; Đại hội cần phát huy, dân chủ, nêu cao tính thần trách nhiệm bầu ra BCH khóa mới có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nhị quyết Đại hội CĐXDVN XIII.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch TLĐLĐVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch TLĐLĐVN đề nghị CĐXDVN cần thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi hợp pháp chính đang cho đoàn viên và NLĐ; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ, chú trọng vào lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà tổ chức Công đoàn mang lại cho người đoàn viên, phát triển lợi ích trong đoàn viên công đoàn, các chương trình ưu đãi cho đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên NLĐ…

Tại Đại hội, Chủ tịch TLĐLĐVN đã trao tặng CĐXDVN bức trướng để ghi nhận những thành tích đạt được của CĐXDVN trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khoá XIII nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 39 đồng chí và chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ là Triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XIII.

Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khoá XIII nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại Đại hội

(Nguồn: http://congdoanxaydungvn.org.vn)