Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ngày 10/8/2012, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đội văn nghệ ĐTN TCT biểu diễn bài hát truyền thống của TCT chào mừng Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lê Trí Vũ – Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, đ/c Phạm Tiến Hưng – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty, đ/c Đoàn Ngọc Anh – ủy viên Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đ/c Nguyễn Văn Hưng – Đàng ủy viên phụ trách công tác thanh niên Tổng công ty, đ/c Trần Huy Hoàng – Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty, cùng 85 đại biểu đại diện cho hơn 1000 Đoàn viên Thanh niên trong toàn Tổng công ty đã về dự Đại hội.


Đ/c Lê Trí Vũ – Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc TCT phát biểu chỉ đạo Đaị hội


Các đại biểu về dự Đại hội

Sau khi bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và thông qua chương trình làm việc, Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của ban chấp hành Đoàn Tổng công ty khóa XXI. Theo đó nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2007-2012 đã cơ bản hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm làm tốt gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các phong trào hành động được triển khai sôi nổi, tạo khí thế phấn khởi trong đoàn viên thanh niên, xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Nhiều công trình, phần việc thanh niên của các các Đoàn cơ sở được cấp ủy, lãnh đạo đánh giá cao. Công tác xây dựng tổ chức thường xuyên được chú trọng. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng năm sau cao hơn năm trước, đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm.

Đ/c Trần Huy Hoàng – Bí thư Đoàn TNCSHCM TCT trình bày báo cáo tổng kết trước đại hộiToàn cảnh Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới (2012 – 2017) gồm 15 đồng chí, Ban thường vụ khóa mới gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII, gồm 4 đồng chí.


Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội cũng thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội. Mục tiêu trong nhiệm kỳ mới (2012 – 2017) là đổi mới phương thức tuyên truyền giáo dục, đa dạng hóa các phong trào hành động bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức, chủ động làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới. Phát huy tiềm năng, sức trẻ của cán bộ đoàn viên, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổng công ty.

Một số hình ảnh tuyên dương khen thưởng tại Đại hội