Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 12/06/2015, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Đào Việt Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, đ/c Lê Trung Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2010-2015, bầu BCH Đảng bộ cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua Nghị quyết Đại hội.


Đ/c Đào Việt Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Đại hội


Đ/c Lưu Quang Bôn – Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Nhiệm kỳ Đại hội XVIII, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty với nhiệm vụ là cơ quan đầu não, nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty, nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu cơ bản đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015; tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, CNV phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp làm việc trên tất cả các mặt sản xuất kinh doanh. Hệ thống chính trị được kiện toàn, tập trung phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đổi mới cơ chế sản xuất kinh doanh theo mục tiêu, đánh giá theo kết quả công việc. Lãnh đạo công tác tổ chức, công tác cán bộ, xây dựng Đảng đạt hiệu quả tích cực, các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, công tác tư tưởng tạo được sự chuyển biến về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ an ninh quốc phòng; đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được cải thiện và nâng cao; niềm tin vào sự nghiệp đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc.


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Cụ thể từ năm 2011-2015 tốc độ tăng trưởng bình quân 7% năm. Giá trị SXKD đạt 6.116 tỷ đồng tăng 20% so với giai đoạn 2006-2010. Doanh thu đạt 3.892 tỷ đồng, tăng 31% so với giai đoạn 2006-2010. Đời sống CBCNV được nâng cao, thu nhập bình quân người lao động năm sau cao hơn năm trước. Năm 2011 là 6,2 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2015 tăng 69% so với năm 2011.

Về công tác xây dựng Đảng: Hàng năm, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty đã đề ra chủ trương nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ Đảng viên.

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên hàng năm: có 100% chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh và Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 85-90% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Các đại biểu về dự Đại hội

Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng
công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đoàn đại biểu gồm 20 đồng chí tham dự
Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020


Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Việt Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ  tịch HĐQT Tổng công ty ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty rất nặng nề, đồng chí yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan cần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo. Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Đồng chí Lưu Quang Bôn – Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban chấp hành  Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty và xin hứa sẽ cùng Ban chấp hành khóa mới tập trung lãnh đạo Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.


Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với sự nhất trí cao


Các đảng viên trẻ thuộc Đảng bộ Cơ quan thể hiện ca khúc truyền thống của Tổng công ty

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn