Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày 21/7/2010, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2010-2015. 57 đại biểu triệu tập đã về dự Đại hội (trong đó 3 đại biểu là đảng viên dự bị).

 
Đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn phát triển nhà và đô thị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; Đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty; Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, các đ/c Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đã về dự Đại hội.


Đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng uỷ Cơ quan TCT và các đ/c trong đoàn chủ tịch

Đại hội đã nghe báo cáo của BCH Đảng bộ Cơ quan TCT nhiệm kỳ 2005-2010: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005-2010, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 do đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng uỷ Cơ quan TCT trình trước Đại hội.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty, đại biểu dự đại hội và tham luận đóng góp bổ sung vào báo cáo của BCH Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng và báo cáo của Đảng bộ Tổng công ty XD Bạch Đằng nhiệm kỳ 2010-2015.
 


Đ/c Nguyễn Tiến Thành – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TCT

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng và báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng công ty XD Bạch Đằng nhiệm kỳ 2010-2015; Bầu ra BCH Đảng uỷ Cơ quan TCT nhiệm kỳ 2010 -2015 gồm 05 đồng chí, đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 là 10 đồng chí.
 

 

BCH Đảng uỷ Cơ quan TCT nhiệm kỳ 2010 -2015

Đại hội kêu gọi toàn thể Cán bộ – Đảng viên, CNV Cơ quan Tổng công ty hãy phát huy cao độ tinh thần lao động sáng tạo, đoàn kết trên dưới một lòng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn