Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Sáng 05/7/2014, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng – số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng,Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Đan Đức Hiệp – Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, Lê Vũ Thành – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy HP; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên một số Vụ chức năng Bộ Xây dựng; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng.

Đ/c Bùi Phạm Khánh – Thứ Trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đ/c Đan Đức Hiệp – Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Đại hội

Dự Đại hội có các đ/c Nguyễn Huy Hoàn -Bí thư Đảng ủy, Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐTV, Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng; các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo các phòng ban Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng; lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tổng công ty; các cổ đông cùng các cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền hình Trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin Đại hội.


Đ/c Đặng Văn Long – Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp Bộ XD công bố các QĐ của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án CPH và chuyển Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng thành Cty cổ phần, QĐ điều chỉnh phương án CPH Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.


Đ/c Hà Mạnh Hoạt – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ XD công bố QĐ của Bộ XD cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT và Văn bản giới thiệu ứng cử giữ chức vụ tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP


Đ/c Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án SXKD giai đoạn 2014-2019. Trong đó, định hướng phát triển của đơn vị dựa trên nguồn lực con người là khâu then chốt, quản trị là khâu trọng yếu, phát huy văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên. Đại hội thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành từ cơ quan tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc, các công ty con. Đơn vị xây dựng kế hoạch SXKD giai đoạn 2014-2019, bảo đảm tốc độ tăng trưởng đạt 6-10%/năm; xác định xây lắp là lĩnh vực chủ đạo, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, phát triển kinh doanh nhà, quan tâm lĩnh vực khảo sát thiết kế.


Đ/c Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 05 người và 03 người vào Ban Kiểm soát. Kết quả phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị Tổng công ty đã bầu ông Đào Việt Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm ông Lê Trung Kiên làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.


Lãnh đạo Bộ Xây dựng và thành phố Hải Phòng chúc mừng các thành viên được bầu vào HĐQT Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP


Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức CB, Vụ Quản lý DN tặng hoa chúc mừng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Đại hội đã Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo với cổ đông tại Đại hội lần sau.


Các cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh và Phó Chủ tịch thường trực UBND Tp.Hải Phòng đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng trong tiến trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Tổng công ty cần tập trung hoàn thiện các bước công việc tiếp theo, đảm bảo đúng các yêu cầu đặt ra đối với một doanh nghiệp cổ phần. Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh lưu ý Tổng công ty cần nghiên cứu điều chỉnh hợp lý hơn về phương án SXKD trong 5 năm và các năm sau, đặc biệt chú ý đầu tư chiều sâu về đội ngũ, trang thiết bị, tiếp cận khoa học công nghệ mới để giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu của một doanh nghiệp mạnh trong ngành Xây dựng Việt Nam.