Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây Dựng 203 năm 2010

Ngày 19/5/2010, Công ty Cổ phần Xây Dựng 203 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường chính trụ sở Công ty số 24, đường Tản Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.
Năm 2009, công ty đã có một năm hoạt động SXKD khả quan với Tổng doanh thu 108 tỷ đồng, đạt 115% so kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt trên 2,3tỷ đồng, chia cổ tức 8%/năm, các chỉ tiêu khác đều có mức tăng từ 102-149% so kế hoạch đề ra. Công ty đã mở rộng mô hình hoạt động SXKD, thành lập thêm 01 công ty con là Công ty CP Xây dựng 203 Hải Dương, bước đầu công ty làm ăn đã có hiệu quả. Có thể nói để đạt được kết quả như vậy, Công ty đã có nhiều nỗ lực về công tác chỉ đạo, điều hành và sự cố gắng của toàn thể CBCNV công ty với bối cảnh nền kinh tế thế giới trong giai đoạn suy thoái, ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam và tình hình hoạt động SXKD của công ty.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đến 31/12/2009 là 9.780 triệu đồng trên tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu là 9.100 triệu đồng (Trong đó: nhà nước nắm giữ 5.020 Triệu đồng, Cổ đông khác nắm giữ 4.080 Triệu đồng)

Tại Đại hội cổ đông lần này, các cổ đông đã biểu quyết kế hoạch năm 2010 của công ty với mức tăng trưởng 18% so với thực hiện năm 2009. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010 của công ty là chuẩn bị nhân lực và tài chính để tập trung triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm như:

– Xây dựng nhà 15 tầng – Dự án khu nhà ở sinh viên tập trung giai đoạn I

– Xây dựng 02 khối nhà mẫu M3C và M3D Ngã Năm – Sân bay Cát Bi

– Thi công gói thầu PK1-B Dự án quốc lộ 3

– Công trình Bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức và huyện Đức Huệ – tỉnh Long An…

Ngoài ra, Công ty còn đầu tư tiếp giàn dáo copha, nghiên cứu đầu tư 01 cần trục tháp và 02 máy vận thăng phục vụ thi công nhà cao tầng.

Thông qua Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã thống nhất đổi tên “Công ty Cổ phần Xây dựng 203” thành “CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 203”.

antalya bayan escort
Free Porn