Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 năm 2014

Sáng 18/4/2014, Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại trụ sở Công ty – số 2B Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng. Ông Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu tại Đại hội


Ông Trần Huy Thắng – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại Hội

Đại hội đã thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và chia cổ tức 12%/vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội đưa ra chủ trương tăng vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển Sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.



Các cổ đông biểu quyết với nhất trí cao
antalya bayan escort
Free Porn