Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10

Ngày 12/5/2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 đã tổ chức thành công tại Trụ sở công ty sô 9 ngõ 90 Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà nội.
Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2009 của Công ty và đưa ra định hướng kế hoạch SXKD năm 2010. Tuy nhiên, đây là kỳ đại hội dặc biệt, bởi vì đại hội lần này sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD trong năm 2010 và các năm tiếp theo của Công ty.

Năm 2009 là một năm khó khăn đối với ngành Xây dựng nói chung do ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế. Vì vậy, Công ty đã gặp không ít những khó khăn trong hoạt động SXKD như nguồn vốn phục vụ cho SXKD còn thiếu, các công trình bị nợ đọng vốn kéo dài, v.v… Tuy nhiên, được sự quan tâm của Tổng công ty và sự thống nhất cao trong điều hành, sự đoàn kết nhất trí của toàn thể CBCNV, công ty đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết đại hội cổ đông đã đề ra, tạo cơ sở phát triển cho những năm tiếp theo. Nâng cao năng lực sản xuất, máy móc thiết bị, năng lực tài chính, bảo toàn vốn và có lãi. Đời sống CBCNV tiếp tục được nâng cao. Khẳng định được thương hiệu của công ty trên thị trường.

Năm 2009 Công ty đã được Bộ Xây dựng tặng cờ đơn vị thi đua suất sắc Ngành Xây dựng.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện SXKD năm 2009: Giá trị tổng SL đạt 147%/KH, doanh thu đạt 127%/KH, lợi nhuận đạt 106,5%/KH, chia cổ tức 13%/năm, công tác đầu tư đạt 82.888 triệu đồng, v.v… Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2009 đạt 7.326 triệu đồng trên vốn đầu tư của chủ sở hữu là 6.400 triệu đồng (Trong đó nhà nước nắm giữ 3.508 triệu đồng, cổ đông khác nắm giữ 2.892 triệu đồng).

Định hướng kế hoạch SXKD năm 2010: Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu phấn đấu đạt từ 15-20% so thực hiện năm 2009, chia cổ tức 14%/năm.

Để triển khai kế hoạch năm 2010, Công ty đã khẳng định nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng nhất là thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông lần 6 tổ chức năm 2010, nâng cao chất lượng công việc, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm. Tìm kiếm đối tác, nguồn vốn phù hợp để làm cơ sở thực hiện thành công một số dự án bất động sản.

Một số dự án lớn triển khai trong năm 2010: Dự án Toà nhà đa năng, Trung tâm Thương mại và nhà ở tại số 7 đường trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội với tổng diện tích xây dựng là 20.000m2, tổng mức đầu tư trên 200tỷ đồng; Dự án Toà nhà hốn hợp, dịch vụ Trung tâm Thương mại và nhà ở tại Khu đất Bãi than, đường Nguyễn Chánh, TP.Hà Đông.

Để có thêm nguồn vốn, nâng cao năng lực về tài chính, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện các dự án lớn đã ký trong năm 2010, Đại hội đã thống nhất tăng vốn điều lệ từ 6,4 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn