Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Bạch Đằng 4

Ngày 29/4/2010, Công ty Cổ phần Bạch Đằng 4 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Trụ sở công ty số 42c Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009, định hướng kế hoạch SXKD năm 2010, tăng vốn điều lệ  của công ty và một số nội dung khác.

Năm 2009 là một năm gặp nhiều khó khăn đối với công ty nói riêng, ngành xây dựng nói chung do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và suy giảm kinh tế trên toàn thế giới. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu lên, xuống thất thường, chi phí tăng cao làm cho hiệu quả hoạt động SXKD của công ty còn hạn chế. Tuy nhiên công ty đã có nhiều cố gắng để đạt được những kết quả nhất định. Cổ tức năm 2009 đạt 10%. Bước sang năm 2010, công ty đã đưa ra nhiều biện pháp tích cực, nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra. Với mức tăng trưởng năm 2010 từ 20-50% so với thực hiện năm 2009, cổ tức 12%/năm. Công ty tiếp tục mở rộng thị trường khu vực miền Trung Nam bộ, khai thác thêm nhiều dự án mới có giá trị cao, liên doanh liên kết góp vốn cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản, chuẩn bị nhân lực và tài chính để có đủ điều kiện thực hiện các dự án, đảm bảo hiệu quả kinh tế trong hoạt động. Cụ thể, công ty đã thông qua Đại hội để tăng vốn Điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng nhằm chủ động về vốn phục vụ cho các dự án triển khai trong năm 2010.

Các cổ đông dự Đại hội đã biểu quyết và nhất trí cao các nội dung đã thông qua. Lãnh đạo công ty và các cổ đông quyết tâm đẩy mạnh sự phát triển bền vững của công ty bằng những chiến lược cụ thể cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các nhà đầu tư đối với công ty.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn