Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bạch Đằng 7

Chiều ngày 25/4/2014 Công ty Cổ phần Bạch Đằng 7 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Ông Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu tại Đại Hội

Đại hội đã thông qua kết quả SXKD năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014, và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2013.

Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 và kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty, Bà Phạm Thị Ánh Tuyết được Bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn