Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201

Sáng ngày 27/4/2017, tại trụ sở chính – số 85 đường vòng Cầu Niệm, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2012 – 2017) và mục tiêu định hướng SXKD nhiệm kỳ (2017 – 2022); Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2017; Phương án cổ tức; Biên bản và Nghị quyết Đại hội.


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Giai đoạn 2012 – 2017, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu kèm theo sự biến động của thị trường bất động sản, sự bất ổn của nền kinh tế trong nước, tuy nhiên với sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí cao của toàn thể CBCNV Công ty, các chỉ tiêu SXKD của nhiệm kỳ đã cơ bản hoàn thành với mức tăng trưởng bình quân là 11,4%, tình hình tài chính của Công ty luôn ổn định, lành mạnh, an toàn; các dự án thi công đều đảm bảo an toàn lao động, chất lượng, tiến độ thi công, khẳng định uy tín và thương hiệu của Công ty.


Ông Lưu Quang Bôn – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ TCT dự và phát biểu tại Đại hội

Năm 2016 cũng là năm có nhiều thách thức đối với tập thể CBCNV Công ty, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc Công ty cùng với sự cố gắng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chính về SXKD, quản lý tài chính, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và các chỉ tiêu khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra với tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 7,71% sau khi trích lập các quỹ, chia cổ tức trên 6%.


Đại hội biểu quyết với tinh thần nhất trí cao

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 với tỷ lệ nhất trí cao. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã ra mắt trước toàn thể cổ đông và cam kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra./.


Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT TCT tặng hoa chúc mừng HĐQT và BKS Công ty khóa mới

antalya bayan escort
Free Porn